RODO

1. Administratorem danych osobowych Klientów, które są zbierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.matisklep.pl jest MATI Joanna Świętochowska z siedzibą ul. Boczna 50A , 05-300 Mińsk Mazowiecki. Z Administratorem można skontaktować się poprzez e-maila biuro@matisklep.pl , listownie na adres MATI Joanna Świętochowska ul. Boczna 50A , 05-300 Mińsk Mazowiecki, bądź telefonicznie pod nr 694913147.

2. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, które podawane są przez Klientów w sklepie internetowy www.matisklep.pl ,odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych zwane w skrócie RODO).

3. Dane Klienta przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i przechowywane tylko do momentu rezygnacji z usługi newslettera lub złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. Odbiorcami danych osobowych Klienta, które przetwarzane są przez Administratora jest IAI S.A. z siedzibą al. Piastów 30 , 71-064 Szczecin. IAI jest właścicielem platformy internetowej na której założony jest sklep internetowy, a z którą Administrator zawarł umowę o przetwarzaniu danych. Administrator udostępnia również zebrane dane osobowe Klientów, którzy wybrali opcję dostawy przesyłką pocztową lub paczkomat , wybranemu przewoźnikowi który realizuje przesyłki na zlecenia Administratora. Przewoźnikami, którymi Administrator udostępnia dane Klienta są Poczta Polska i Inpost.

5. W przypadku płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo żądać od Administratora wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Klient w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych.

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (głównie newsletter) Klient ma prawo w każdej chwili wznieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody z RODO, Klient ma prawo cofnąć zgodę w każdej chwili.

10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.

11. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi w sklepie internetowym. Niepodanie tych danych jest równoznaczne z niemożliwością wykonania usługi.

pixel